Logo MRON transparant

Jaarverslag 2021

Voorwoord

Ook voor MRON stond 2021 wederom in het teken van de coronapandemie. Dit heeft veel flexibiliteit gevraagd van de MRON leden en de afdelingen medische beeldvorming. Van het afschalen vanwege oplopende corona gevallen in de ziekenhuizen tot het inlopen van de opgelopen achterstanden. Dankzij een teamprestatie is dit wederom gelukt. Ondanks dat ook 2021 voor een groot deel in het teken stond van Covid-19 zijn er belangrijke resultaten geboekt. Intern is onder leiding van een ‘Taskforce’ en later een ‘werkgroep MRON 2.0’ gewerkt aan het vergroten van de slagvaardigheid en wendbaarheid van MRON als organisatie. Aan het ontwikkelde organisatiemodel (MRON 2.0) is verder handen en voeten gegeven. Ook in de externe samenwerkingsrelaties is vooruitgang geboekt. Naast de reguliere samenwerking met het Orthopedisch Centrum Oost Nederland, de ziekenhuizen in de regio (MST, ZGT, SKB) is MRON in 2021 ook partner geworden voor het Universitair Medisch Centrum Groningen voor de verslaglegging. Daarnaast is er, mede geïnitieerd door verzekeraar Menzis, verder gewerkt aan de samenwerking in de regio met de diagnostiek partijen LabPon, LabMicTa en Medlon. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het oprichten van de coöperatie Integrale Diagnostiek Oost Nederland (IDON).

De belangrijkste resultaten en highlights van 2021 beschrijven we in dit jaarverslag.