Publicaties 2021

Verschillende leden zijn actief op het gebied van publicaties. In 2021 werden de volgende artikelen door MRON-leden gepubliceerd: Sicco Braak Yield of Screening for COVID-19 in Asymptomatic Patients Before Elective or Emergency Surgery Using Chest CT and RT-PCR (SCOUT): Multicenter Study. Puylaert CAJ, Scheijmans JCG, Borgstein ABJ, Andeweg CS, Bartels-Rutten A, Beets GL, van Berge…

Lees meer

Samenwerkings­verbanden

In de volgende samenwerkingsverbanden en met de volgende organisaties werkte MRON in 2021 samen: Universitair Medisch Centrum Groningen Naar aanleiding van een vraag vanuit het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) om ondersteuning bij de verslaglegging is in 2021 gestart met het op afstand ondersteunen van het UMCG door MRON radiologen. In 2021 heeft de focus…

Lees meer

MRON Cursussen 2021

De MRON cursussen die waren gepland in juni 2021, zijn geannuleerd vanwege de Coronacrisis. Het betrof de volgende cursussen: Breast MRI course MSK course Cardiac MRI course

Lees meer

Bijdragen aan cursussen en congressen

In 2021 leverden MRON leden een bijdrage aan de volgende cursussen en congressen: Bijdrage aan cursussen en congressen Acute radiologie blokonderwijs voor de opleidingsregio Noord-Oost – Rosalie Derks MRON refereeravond over slikstoornissen – Marieke Hazewinkel Regionaal refereren MRON Kinderradiologie Januari 2021: Epifysiolyse van de heup – Ufuk Kizilates Regionaal refereren MRON MSK februari 2021: Syndesmose…

Lees meer

Samenwerking met Universiteit Twente: verbinding wetenschap en zorgpraktijk

ZGT en de Universiteit Twente (UT) werken nauw samen op gebied van onderzoek en ontwikkeling van oplossingen voor gepersonaliseerde, patiëntgerichte zorg. Deze samenwerking wordt versterkt door de aanstelling van twee medisch specialisten van ZGT als Associate Professor bij de UT.Door de aanstelling van onze medisch specialisten kunnen we onze medische kennis nog beter verbinden aan…

Lees meer

Leading the Change in MST

In dit kader is Jurrit Hof, radioloog in MST betrokken bij de PERISCOPE studie. Een multicentrisch project naar het gebruik van perfusie MRI in het evalueren van primaire en secundaire hersentumoren in Nederland. De startbijeenkomst van de PERISCOPE zorgevaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden.Hersentumoren zijn relatief weinig voorkomende tumoren, echter de morbiditeit en mortaliteit ervan zijn juist…

Lees meer

Onderzoek borstkanker­screening wint Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021

De DENSE trial “Supplemental MRI screening for Women with Extremely Dense Breast Tissue” is uitgeroepen tot winnaar van de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021 van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). In deze langlopende studie waaraan Jeroen Veltman en Rob Bourez als MRON radiologen hebben bijgedragen, hebben de onderzoekers aangetoond dat met MRI borstkanker vroegtijdig kan worden…

Lees meer

Opleidingsvisitatie ZGT

Op 12 oktober 2021 vond de opleidingsvisitatie radiologie/nucleaire geneeskunde plaats in ZGT. In verband met Corona vond dit digitaal plaats. De visitatiecommissie was gezamenlijk aanwezig in een ruimte in Utrecht en voerde via Zoomverbinding gesprekken met de beoogde nieuwe opleider Peter Jan van Laar en plaatsvervangend opleider Ali Agool. Daarna vonden gesprekken plaats met aios,…

Lees meer

Regionaal refereren

In 2021 heeft maandelijks een regionaal refereeravond/onderwijsavond plaatsgevonden met MRON AIOS, fellows en Chef de Clinique met onderstaande onderwerpen. Januari Kinderradiologie Februari Musculoskeletale (MSK) Maart Abdomen April Thorax / cardiovasculair Mei Interventie September Mamma Oktober Neuro / hoofd hals November Nucleaire geneeskunde AIOS ANIOS CO-assistenten MST* 9 2 0 ZGT** 7 (en 2 in UMCG)…

Lees meer

Ongeluk in de hersenen

Onze interventieradioloog Paul Akkermans vertelt op 16 september 2021 tijdens de Medische Publieksacademie Twente over beroerte. Naast algemene informatie over wat een beroerte is en wat de oorzaken zijn wordt er specifieker ingegaan op de rol van de (interventie)radioloog bij beroertes. Veel kijkers hebben gehoord en gezien wat het betekent om een beroerte te krijgen.…

Lees meer