MRON Cursussen 2021

De MRON cursussen die waren gepland in juni 2021, zijn geannuleerd vanwege de Coronacrisis. Het betrof de volgende cursussen: Breast MRI course MSK course Cardiac MRI course

Lees meer

Bijdragen aan cursussen en congressen

In 2021 leverden MRON leden een bijdrage aan de volgende cursussen en congressen: Bijdrage aan cursussen en congressen Acute radiologie blokonderwijs voor de opleidingsregio Noord-Oost – Rosalie Derks MRON refereeravond over slikstoornissen – Marieke Hazewinkel Regionaal refereren MRON Kinderradiologie Januari 2021: Epifysiolyse van de heup – Ufuk Kizilates Regionaal refereren MRON MSK februari 2021: Syndesmose…

Lees meer

Opleidingsvisitatie ZGT

Op 12 oktober 2021 vond de opleidingsvisitatie radiologie/nucleaire geneeskunde plaats in ZGT. In verband met Corona vond dit digitaal plaats. De visitatiecommissie was gezamenlijk aanwezig in een ruimte in Utrecht en voerde via Zoomverbinding gesprekken met de beoogde nieuwe opleider Peter Jan van Laar en plaatsvervangend opleider Ali Agool. Daarna vonden gesprekken plaats met aios,…

Lees meer

Regionaal refereren

In 2021 heeft maandelijks een regionaal refereeravond/onderwijsavond plaatsgevonden met MRON AIOS, fellows en Chef de Clinique met onderstaande onderwerpen. Januari Kinderradiologie Februari Musculoskeletale (MSK) Maart Abdomen April Thorax / cardiovasculair Mei Interventie September Mamma Oktober Neuro / hoofd hals November Nucleaire geneeskunde AIOS ANIOS CO-assistenten MST* 9 2 0 ZGT** 7 (en 2 in UMCG)…

Lees meer