In dit kader is Jurrit Hof, radioloog in MST betrokken bij de PERISCOPE studie.

Een multicentrisch project naar het gebruik van perfusie MRI in het evalueren van primaire en secundaire hersentumoren in Nederland. De startbijeenkomst van de PERISCOPE zorgevaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden.
Hersentumoren zijn relatief weinig voorkomende tumoren, echter de morbiditeit en mortaliteit ervan zijn juist één van de hoogste. De diagnostiek voor en tijdens behandeling van primaire hersentumoren gaat gepaard met diagnostische uitdagingen. Dit geeft onzekerheid bij patiënten en behandelaars. Deze onzekerheid ontstaat ook vaak tijdens de behandeling van hersenmetastasen, waarvan de meest voorkomende zijn van borstkanker, longkanker en melanoom.
Perfusie MRI (pMRI) is een relatief nieuwe MRI techniek. Perfusie MRI kan ingezet worden voor de momenteel grootse diagnostische uitdagingen in de analyse van hersentumoren:

  1. de beoordeling van tumorgraad;
  2. het onderscheid tussen tumorprogressie of therapie geïnduceerde radiologische afwijkingen, ook wel pseudoprogressie genoemd.
    Deze techniek klinkt veelbelovend, maar over het effectief gebruik hiervan in de dagelijkse praktijk is nog weinig bekend.

Daarom starten we een zorgevaluatie naar het effectief gebruik van perfusie MRI in de klinische praktijk. Hiervoor gaan we gegevens verzamelen in de deelnemende centra bij patiënten met onbehandeld laaggradig glioom, behandeld glioom en hersenmetastasen (van borstkanker, longkanker of melanoom). Hierbij verzamelen we niet alleen de relevante medische gegevens, maar ook zullen we d.m.v. vragenlijsten informatie verzamelen over kwaliteit van leven en patiëntervaringen. Deze gegevens zullen aangevuld worden uit een retrospectief cohort.