Een bijdrage leveren aan het ziekenhuis, haar medische staf, maar ook aan de wetenschappelijke beroepsvereniging wordt gestimuleerd door MRON. In 2021 werden de volgende nevenfuncties door MRON leden vervuld:

Chief Medical Information Officer (CMIO)
Medisch Spectrum Twente
MRON radioloog Roland Bezooijen

Voorzitter Medische Staf
Medisch Specialisten Coöperatie Achterhoek (MSCA) (tot juni 2021)
MRON radioloog Miranda Wamelink

Medisch Clustermanager cluster acuut, intensief, moeder/kind en overig
Ziekenhuis Groep Twente (ZGT)
MRON radioloog Peter Wensing

Medisch Manager afdeling Medische beeldvorming
Medisch Spectrum Twente
MRON radioloog Donald Bouman

Medisch Manager afdeling Medische beeldvorming
Ziekenhuis Groep Twente
MRON radioloog Oswald Kessels

Medisch coördinator afdeling radiologie
Streekziekenhuis Koningin Beatrix
MRON radioloog Jan van den Nieuwboer

Lid Visitatiecommissie
Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
MRON radioloog Miranda Wamelink

Lid financiële commissie
Coöperatie Medisch Specialisten ZGT
MRON radioloog Oswald Kessels

Lid VMSB Bestuur
Medisch Spectrum Twente
MRON radioloog Johannes Avenarius

Voorzitter bestuur sectie mammo
Nederlandse Vereniging voor Radiologie
MRON radioloog Jeroen Veltman

Associate Professor
Universiteit Twente (UT)
MRON radioloog Jeroen Veltman

Lid bestuur sectie Neuro Hoofd Hals
Nederlandse Vereniging voor Radiologie
MRON radioloog Jurrit Hof

Lid Sectie Techniek
Nederlandse Vereniging voor Radiologie
MRON radioloog Onno Vijlbrief

Lid Beroepsgenoten
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
MRON radioloog Martin Kraai

Lid Raad van Toezicht Thuisgenoten
MRON radioloog Martin Kraai

Lid Raad van Toezicht BTKzorg
MRON radioloog Martin Kraai

Lid Raad van Toezicht Verian
MRON radioloog Martin Kraai

Voorzitter Stichting Diavasc
MRON radioloog Martin Kraai

Voorzitter Commissie voor Beroepsaangelegenheden (CvB) (tot juli 2021, daarna secretaris)
Nederlandse Vereniging voor Radiologie
MRON radioloog Rob Bourez.

Lid Commissie Kwaliteit
Nederlandse Vereniging voor Radiologie
MRON radioloog Ufuk Kizilates

Vertegenwoordiger Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS)
Namens Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde
MRON nucleair geneeskundige Elise Klaver

Medical Safety Officer (MSO)
MST Enschede
MRON radioloog Richard Oosterhof-Berktas (vanaf half mei 2021 voor een periode van 4 jaar)

Lid Raad van Toezicht Livio
MRON radioloog Louk Oudenhoven (per 1 mei 2021)

Lid examencommissie NVvR
MRON radioloog Sicco Braak