Op 12 oktober 2021 vond de opleidingsvisitatie radiologie/nucleaire geneeskunde plaats in ZGT. In verband met Corona vond dit digitaal plaats. De visitatiecommissie was gezamenlijk aanwezig in een ruimte in Utrecht en voerde via Zoomverbinding gesprekken met de beoogde nieuwe opleider Peter Jan van Laar en plaatsvervangend opleider Ali Agool. Daarna vonden gesprekken plaats met aios, differentiatieopleiders en interne verwijzers uit ZGT. Aan het eind van de dag volgde de eerste mondelinge terugkoppeling, waarbij de commissie zich positief uitsprak over de opleiding. Na het bespreken in de plenaire visitatiecommissie van de NVVR volgt schriftelijk bericht van de uitkomst. Hopelijk volgt weer een opleidingserkenning voor 5 jaar. De dag werd feestelijk afgesloten met een gezamenlijk etentje van radiologen, NG en aios in een restaurant in Almelo.