Olthof AW

Per 1 september 2021 is Allard Olthof gestart als radioloog binnen MRON met als aandachtsgebieden abdomen en neuro met als primaire locatie ZGT.

Allard is in Emmen opgegroeid. Hij is getrouwd, heeft 4 kinderen in de leeftijd van 12 tot 19 jaar en een hond waar hij graag mee wandelt in de natuur. Vanwege zijn werk en de periode dat de kinderen naar de basisschool gingen was Hoogeveen de woonplaats. Ook heeft Allard een tijdje in Enschede gewoond vanwege een jaar werktuigbouwkunde studeren aan de Universiteit Twente. “Toen de kinderen in Zwolle naar school gingen zijn we ook verhuisd naar Zwolle. Nadat in 2015 de 3 ziekenhuizen (Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal) zijn gefuseerd, heeft Allard bijgedragen aan het vormgeven van 3 vakgroepen naar 1 vakgroep. Te denken valt aan wie organiseert wat, verdelen van taken, afstemmen van protocollen etc. “Het uitproberen en oppakken/bedenken van nieuwe dingen” vind ik erg leuk. Dit is een onderdeel van het werk. Dus eigenlijk een project. Dit heeft o.a. geresulteerd in het werken met meer aandachtsgebieden en een betere verdeling onder de radiologen na de fusie.

“In die periode heb ik in verschillende rollen mij naast het dagelijks werk beziggehouden met kwaliteit, management en informatica. Dit resulteerde in meerdere publicaties, die samen met de resultaten van verschillende AI/NLP projecten mijn proefschrift vormen. Ik denk dat informatica en AI ons als radiologen op verschillende gebieden kunnen helpen, en graag wil ik me binnen MRON daarvoor inzetten.
De meest gebruikelijke aandachtsgebieden hebben te maken met een bepaald lichaamsdeel. Echter informatica krijgt een steeds grotere rol in de radiologie. Sinds 2 jaar is “informatica” als aandachtsgebied aan het Europese opleidingscurriculum toegevoegd. MRON heeft de schaalgrootte om het vak op hoog niveau uit te oefenen, actief is in de opleiding van AIOS en fellows, korte lijnen met de UT heeft, en goed georganiseerd is. MRON is daarmee denk ik de ideale omgeving om een voorloper te zijn in de ontwikkeling en toepassing van informatica / AI in de radiologie. Niet alleen door onderwijs en onderzoek, maar ook door in de praktijk informatica en AI in te zetten op het gebied van actuele thema’s zoals kwaliteit, efficiëntie en toegevoegde waarde. Informatica wordt steeds belangrijker in de gezondheidszorg; alles wordt duurder en er is minder geld beschikbaar”.
Het ziekenhuis waar Allard hiervoor werkte was geen perifeer ziekenhuis, dus geen onderzoeken met nieuwe ontwikkelingen. Dit in tegenstelling tot MRON waar meer mogelijkheden zijn.

Op de vraag wat wil Allard over 5 / 10 jaar bereikt hebben, geeft Allard aan dat het mooi zou zijn dat informatica en AI een erkend aandachtsgebied wordt. Dat de arts-assistenten (AIOS) dit nieuwe aandachtsgebied als differentiatie in het 4e en 5e jaar over 5 jaar kunnen doen.
Onderzoek hierin is ook belangrijk omdat het een nieuw aandachtsgebied is. Samenwerking hierin kan gezocht worden met de studenten van de UT die op technisch geneeskundig gebied heel goed zijn.
Het onderzoek is tweeledig; enerzijds de ontwikkeling van technische dingen en anderzijds hoe pas je het toe in het dagelijks werk en is het gebruiksvriendelijk.

Als laatste benoemt Allard nog dat, “nu ik 2 maanden werkzaam ben bij MRON, is mijn goede eerste indruk die ik gekregen heb tijdens de sollicitatiegesprekken en de meeloopdag de afgelopen periode zeker bevestigd! Naast de mogelijkheden en ambities vind ik de groep en de werksfeer erg belangrijk.”