ZGT en de Universiteit Twente (UT) werken nauw samen op gebied van onderzoek en ontwikkeling van oplossingen voor gepersonaliseerde, patiëntgerichte zorg. Deze samenwerking wordt versterkt door de aanstelling van twee medisch specialisten van ZGT als Associate Professor bij de UT.
Door de aanstelling van onze medisch specialisten kunnen we onze medische kennis nog beter verbinden aan het technisch onderzoek en haar ontwikkelingen. Hierdoor kunnen we ook in de toekomst onze patiënten nog beter helpen en verzorgen. Wetenschap neemt al een prominente plaats in binnen ons ziekenhuis. Met deze aanstellingen wordt deze verbinding nog sterker. MRON radioloog Jeroen Veltman gaat zich binnen de faculteit Technische Natuurwetenschappen verder toeleggen op de doorontwikkeling van medische beeldvorming. Hier gaat het met name om het ontwikkelen van beeldvormende diagnostiek en radiologische interventies in het onderzoek naar borst- en prostaatkanker. Voorbeeld hiervan is de biopsierobot bij borstkanker.
“Deze nieuw ontwikkelde technieken helpen om bijvoorbeeld afwijkingen in de borst eerder en beter vast te kunnen stellen”, aldus Veltman.

Wetenschap steeds vanzelfsprekender
Beide specialisten zijn al gestart met hun werkzaamheden voor de UT. De eerste ervaringen zijn zeer positief. De meerwaarde van de verbinding tussen de zorg en technologisch onderzoek en onderwijs is al duidelijk merkbaar. Wetenschappelijk denken op de werkvloer in de zorg wordt steeds vanzelfsprekender.