In de volgende samenwerkingsverbanden en met de volgende organisaties werkte MRON in 2021 samen:


Universitair Medisch Centrum Groningen

Naar aanleiding van een vraag vanuit het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) om ondersteuning bij de verslaglegging is in 2021 gestart met het op afstand ondersteunen van het UMCG door MRON radiologen. In 2021 heeft de focus vooral gelegen op ondersteuning op de opgelopen achterstanden in het UMCG betreffende de neuro en thorax-abdomen onderzoeken. In aansluiting bij de nauwe samenwerking met het UMCG betreffende de opleiding radiologie binnen de OOR regio zal MRON in de toekomst ook partner blijven bij het aanbieden van hoog kwalitatieve verslaglegging.


Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen

Op 4 november heeft MRON een nascholingsbijeenkomst voor huisartsen in de regio Twente en Achterhoek georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst is ingegaan op de spiegelinformatie vanuit de afdelingen radiologie uit de regio en de nieuwe LESA richtlijn Radiologische Diagnostiek. Het tweede deel van de avond was gericht op de volgende onderwerpen: de mogelijkheden en onmogelijkheden van echodiagnostiek van schildklier, weke delen, musculoskeletale echografie en abdominale echografie. Sprekers hiervoor zijn benaderd.

Audrey Tiehuis, Noortje van der Bijl en Farhood Farid Mojtahedi hebben als MRON radiologen een presentatie gegeven.


Oprichting Coöperatie Integrale Diagnostiek Oost Nederland


LabPon, LabMicTa, MRON, Medlon samen met Menzis
Digitale ondersteuning voor diagnostiek via huisartsen: IDON is gestart!
IDON (Integrale Diagnostiek Oost-Nederland) is officieel operationeel! Vrijdag 29 oktober ondertekenden Labmicta, LabPON, Medlon, MRON met de notaris de statuten voor de oprichting van IDON in bijzijn van Menzis (naam). Daarmee vormt IDON een coöperatie die één digitaal regionaal platform gaat realiseren voor alle medische diagnostiek: de aanvragen en uitslagen van bloed-, urine-, feces-, weefsel- en radiologisch onderzoek van patiënten. Vooral voor huisartsen biedt het IDON-platform snelheid, gemak en daarmee enige verlichting in hun workload. Iets waar wij als vier zorgpartners vanuit deze nieuwe coöperatie graag aan bijdragen. Omdat de medische diagnostiek via huisartsen regelmatig vervolg krijgt in het ziekenhuis, betrekt IDON ook ZGT en MST nauw bij haar visievorming. Het vormen van een coöperatie waarborgt het commitment van Labmicta, LabPON, Medlon en MRON als IDON-partners op de afspraken en inzet dat in 2020 in een convenant met Menzis is beklonken.